Adrianmed
Konferencia praha 2016

Kongres vytvára medziodborový prienik medzi anestéziológiou a intenzívnou medicínou, urgentnou medicínou, traumatológiou a ďalšími odbormi. Predstavené budú najnovšie trendy a možnosti modernej terapie.