Adrianmed
Konferencia praha 2016

Naša spoločnosť sa kongresu zúčastňuje ako vystavovateľ, preto pre viac informácií kontaktujte prosím priamo organizátora – SOTS, FNsP v Trenčíne – Ortopedické oddelenie, SLK a Regionálnu sesterskú komoru, ktoré Vás pozývajú na ďalší ročník Jesenného kongresu SOTS 2018 s medzinárodnou účasťou.

Hlavné témy podujatia:

Chirurgická liečba ochorení a úrazov chrbtice
Novinky v primárnej a revíznej ortopedike veľkých kĺbov
Ortopedická protetika „Quo vadis?“
Vária
Sesterská sekcia
19.9.2018 Fórum mladých ortopédov

KONGRES prva informacia