Adrianmed
Konferencia praha 2016

Naša spoločnosť organizuje seminár „Expert Fórum – Kontroverzie v úrazovej chirurgii“, ktorý bude pre účastníkov jedinečnou príležitosťou diskutovať o svojich klinických problémoch a skúsenostiach s odbornou medzinárodnou fakultou.
Kurz bude využívať nový vzdelávací formát založený na špeciálne vybraných klinických prípadoch vo vybranej klinickej oblasti. Účastníci budú o týchto prípadoch diskutovať v malých moderovaných diskusných skupinách s cieľom predloženia svojich vlastných záverov.
Na záver odznie prednáška o možnostiach riešenia týchto zlomenín samotným moderátorom. Klinické oblasti zahŕňajú proximálny humerus, distálny rádius, pilon tíbie a otvorené zlomeniny tíbie.

Kurz je vhodný pre lekárov s určitými skúsenosťami s liečbou týchto zranení, ktorí sú ochotní zdieľať svoje problémy s medzinárodnou fakultou v priateľskom, podpornom prostredí.

Z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov s cieľom zachovania vysokého štandardu seminára budú vybraní účastníci priamo oslovení cez medicínskych reprezentantov.
Ďakujeme za porozumenie.