Adrianmed
Konferencia praha 2016

Hlavné témy kongresu TRAUMA 2021

Pre lekárov  (štvrtok, piatok):

  1. Poranenia horného konca femuru
  2. Dutinové poranenia
  3. Pseudoartrózy a poruchy hojenia
  4. Varia

Pre sestry   (štvrtok):

  1. Ošetrovateľský manažment komplikácií liečby zlomenín
  2. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť pri zlomeninách horného femuru
  3. Varia

Viac informácií nájdete  TU