Adrianmed
Konferencia praha 2016

Na tomto seminári si môžete prehĺbiť svoje vedomosti o tejto veľmi aktuálnej téme, s ktorou sa vo vašej klinickej praxi pravidelne zaoberáte.
Viac sa dozviete na:

Welcome