Adrianmed
Konferencia praha 2016

Hlavné témy:

Úrazy distálneho rádia a karpu, Liečba ochorení šľachového aparátu ruky, Úžinové syndrómy ruky a hornej končatiny, Varia.

PROGRAM 2021

Viac informácií:     XVI.Slov.kongres chir.ruky, 7.-8.10.2021,Tále – Vystavovateľ

Kvôli organizačnému zabezpečeniu kongresu prosím kontaktovať p. Danu Figuliovú, E-mail: dana.figuliova@gmail.com