Adrianmed
Konferencia praha 2016

Naša spoločnosť sa kongresu zúčastňuje ako vystavovateľ, preto pre viac informácií kontaktujte prosím priamo organizátora, ktorým je Klinika úrazovej chirurgie, Traumacentrum LF UPJŠ a UNLP Rastislavova 43 v Košiciach.

Hlavné témy kongresu:

Kazuistiky a komplikácie
Orgánové poškodenia
Zlomeniny proximálneho femuru
Zlomeniny distálneho femuru