Adrianmed

XXII. Národní kongres ČSOT s medzinárodnou účasťou a sprievodnou výstavou zdravotníckej techniky a farmácie organizuje ČSOT.

Témy sú rozdelené na lekársku a sesterskú sekciu.

Pozvánka a program