Adrianmed

Oddelenie úrazovej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica a Občianske združenie HIPPOKRATES organizujú a zároveň si Vás dovoľujú pozvať na ďalší ročník Slovenského kongresu úrazovej chirurgie.

Hlavné témy:

Poranenia chrbtice a miechy
Poranenia v oblasti členka a nohy
Infekčné komplikácie v kostnej chirurgii
Varia

Pre viac informácií kontaktuje prosím priamo organizátora. Ďakujem.

XXII. kongres SSUCH_Tale 2019_1info