Adrianmed
Konferencia praha 2016

XXXVIII. Červeňanského dni – tento ročník sa venuje problematike zlomeniny proximálneho femoru a ich riešenia, tumory kostí, aktuálne spôsoby liečby, detská mozgová obrna – quo vadis, reumoortopédia.

Tradične bude zaradená aj sekcia voľných tém a sesterská sekcia.

viac info TU

Program 38. CD_2018