Adrianmed

Anatómia kolenného kĺbu

Kolenný kĺb patrí medzi najkomplikovanejšie kĺby.

Skladá sa zo štyroch častí:

  • FEMUR – stehenná kosť
  • TIBIA – kosť predkolenia
  • FIBULA – kosť predkolenia
  • PATELA – jabĺčko

Femur sa spája s tíbiou a fibulou pomocou kolenného púzdra a väziva, jabĺčko sa nachádza v prednej časti kolena. Vnútrokĺbne dotykové plochy kĺbu pokrýva chrupavka, ktorá napomáha hladkému pohybu kĺbu a zabraňuje jeho opotrebovaniu. Na oboch stranách kolena medzi femurom a tíbiou sa nachádza špeciálne tvarovaná chrupavka, tzv. meniskus (vonkajší meniskus a vnútorný meniskus), ktorá slúži na tlmenie nárazov pri skokoch a dopadoch na koleno, zároveň stabilizuje kolenný kĺb.

Hlavnými stabilizátormi kolena sú skrížené väzy (predný skrížený väz a zadný skrížený väz), ktoré sa navzájom krížia v strede kĺbu a bočné väzy (vnútorný kolaterálny väz a vonkajší kolaterálny väz). Kosti kolena sú jeho pevnou oporou, svaly sú zdrojom pohybu a väzivá stabilizujú kĺb v jednotlivých polohách.

anatomy

Výrobca

serf

C2F Implants® je francúzska spoločnosť so sídlom v Nogent (oblasť Champagne – Ardenne). Bola založená p. Joël Landangerom, vynálezcom femorálneho implantátu Corail. Po jeho odpredaji firme Depuy sa rozhodol založiť spoločnosť C2F Implants®. Odvtedy pracuje táto firma na dizajne a vývoji nových implantátov.


Implantáty

KYN

KYN

Totálna endoprotéza s fixnou platformou vo verzii CR…

MC2

MC2

Totálna endoprotéza s rotačnou platformou, typ PS

MC2-UC

MC2-UC

Totálna endoprotéza s rotačnou platformou

MC3

MC3

Revízny implantát