Adrianmed

Pulzná Laváž

Pulzná laváž je sterilný pulzný výplachový systém na účinné čistenie počas ortopedických a traumatologických zákrokoch.

Výrobca

OSRON™  je ochranná známka spoločnosti Kaiser Technology Company Ltd.


Produkty

Pulzná laváž

Pulzná laváž