Adrianmed

Všeobecné informácie

Tento materiál je určený na chirurgickú liečbu zlomenín kosti spojenú s implantáciou produktu.

Výrobca

Momentálne nespolupracujeme so žiadnym výrobcom osteosyntetického materiálu.

 


Produkty

Intramedulárne klince

Intramedulárne klince

LCP dlahy

LCP dlahy

Skrutky

Skrutky